Dr. Tillmann Pyszka

> Dr. Tillmann Pyszka
Rechtsanwalt, Steuerberater

> VITA
Dr. Tillmann Pyszka, Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Leiter Transaction Tax Düsseldorf, Mitglied IPO Competence Center.

> THEMENKARTEN
• 4.12. Tax Due Diligence
• (Anhang) Checkliste Tax Due Diligence

 

Stand: Januar 2012